Souběh práce pro 2. zaměstnavatele

Mnohokrát nastane situace, kdy zaměstnanec dostane výpověď pracovní smlouvy, zaměstnavatel ponechá zaměstnance doma. Zaměstnanec nelení a vyhledá nové zaměstnání s podmínkou, že má nastoupit ihned do zaměstnání. Zřídka se stane, že lze vykonávat dvě zaměstnání na plný úvazek souběžně. I když dostal zaměstnanec písemný pokyn od prvního zaměstnavatele, aby zůstal doma, může tento zaměstnavatel kdykoliv vydat pokyn zaměstnanci k opětovnému nástupu do zaměstnání. Pokud si zaměstnanec najde novou práci doporučujeme prácovní poměr u prvního zaměstnavatele ukončit včas dohodou, tj. k určitému dni. Nelze také opomenou riziko okamžitého zrušení pracovního poměru ve zkušební době u druhého zaměstnavatele.