Nástup do nové práce

Nastupuji do nové práce

Předpokládáme, že máte již podepsánu pracovní smlouvu, případně dohodu o hmotné odpovědnosti (více viz. Vzory smluv), předali jste zaměstnavateli zápočtový list, životopis a případně výpis z rejtříku trestů. Nezapomeňte si vzít osobní doklady a další doklady o způsobilosti vykonávat činnosti vyžadující oprávnění.

Co mě první dny v nové práci čeká?

1. Zaškolení.
2. Seznámení s pracovním prostředím.
3. Seznámení s kolegy.
4. Obdržíte pracovní prostředky, případně ochranné pomůcky atd.
5. Tříměsíční zkušební doba, nebyla-li v pracovní smlouvě sjednána jiná doba.

Čeho se při nástupu do nové práce vyvarovat?

1. Snažte se bý pozitivní.
2. Nevtipkujte.
3. Nesnažte se být geniální a nepoučujte kolegy.
4. Neflirtujte.
5. Není-li to nutné, nedělejte přesčasy (může to vypadat, že v běžné pracovní době nestíháte).
6. Nemluvte o politice.